• Naigaga Agatha

  Naigaga Agatha

 • Praise Magezi Jemina

  Praise Magezi Jemina

 • Mbeiza Recheal Lorna

  Mbeiza Recheal Lorna

 • Collins Micheal Mbulakyalo

  Collins Micheal Mbulakyalo

 • Kushemererwa Anita Liz

  Kushemererwa Anita Liz

 • Onen Aaron

  Onen Aaron

 • Mirembe Sophia

  Mirembe Sophia

 • Sittankya David

  Sittankya David

 • Katondwaki Natasha Umwiza

  Katondwaki Natasha Umwiza

 • Kusiima Bronnie Divine

  Kusiima Bronnie Divine

 • Ronald Mark Katongole

  Ronald Mark Katongole

 • Davis Turyasingura

  Davis Turyasingura

 • Ashaba Irene Peace

  Ashaba Irene Peace

 • Martin Ssozi Rukundo

  Martin Ssozi Rukundo

 • Flavia Musana

  Flavia Musana

 • Charlene Yemmah

  Charlene Yemmah

 • Chrispus Moses Kazibwe

  Chrispus Moses Kazibwe

 • Christian Paul

  Christian Paul

 • Hildah

  Hildah